Privacy Policy

Van Vossen Diervoeders VOF gevestigd te F.M. Boogaardweg 19-21 te Sint-Annaland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Van Vossen Diervoeders VOF, F.M. Boogaardweg 19-21 4697 GM Sint-Annaland.

info@vanvossendiervoeders.nl / bestel@vanvossendiervoeders.nl / 06-31779759 / 06-42081233

 

Van Vossen Diervoeders VOF is verantwoordelijk voor de privacybescherming. De verantwoordelijke persoon is te bereiken via info@vanvossendiervoeders.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Vossen Diervoeders VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Bedrijfsnaam

- Contactpersoon

- Personalia

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanvossendiervoeders.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Vossen Diervoeders VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-              Het afhandelen van uw bestelling.

-             Het afhandelen van uw betaling

-             Verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen en product-acties

-             U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-             U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-             U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor de webshop

-             Om goederen en diensten bij u af te leveren

-             Van Vossen Diervoeders VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Vossen Diervoeders VOF neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Vossen Diervoeders VOF.) tussen komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Vossen Diervoeders VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 

N.A.V. aanmaken account / toestemming marketingmailing:
(Categorie) persoonsgegevens        Bewaartermijn           Reden

Bedrijfsnaam                                   tot wederopzegging                    u wilt informatie ontvangen
Adres                                                tot wederopzegging      u wilt informatie ontvangen
Telefoonnummer                           tot wederopzegging     u wilt informatie ontvangen
E-mail                                               tot wederopzegging     u wilt informatie ontvangen
KvK gegevens                                  tot wederopzegging     u wilt informatie ontvangen

 

N.A.V. order van KLANT:
(Categorie) persoonsgegevens        Bewaartermijn          Reden

Bedrijfsnaam                                                   7 jaar                     wettelijk verplicht
Adres                                                                7 jaar                     wettelijk verplicht
Telefoonnummer                                          7 jaar                     wettelijk verplicht
Email                                                                7 jaar                     wettelijk verplicht

 

 N.A.V. mailcontact van CONSUMENT:
(Categorie) persoonsgegevens        Bewaartermijn          Reden

Personalia                                                       1 jaar                         afspraak / offerte
Adres                                                                1 jaar                        afspraak / offerte
Telefoonnummer                                           1 jaar                        afspraak / offerte
Email                                                                 1 jaar                         afspraak / offerte                               

 

 Delen van persoonsgegevens met derden

Van Vossen Diervoeders VOF deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Vossen Diervoeders VOF. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Vossen Diervoeders VOF. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Vossen Diervoeders VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanvossendiervoeders.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw paspoort met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Vossen Diervoeders VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanvanvossendiervoeders.nl